ชื่อ - นามสกุล :นายสุพัฒน์ เจริญพร
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :0899469577
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม