[ pareena ]
ชื่อ-นามสกุล : 
pareena kaikai
ชื่อเล่น : 
ae
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/8/2508
อายุ : 
55
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
pareena.fc@gmail.com  
ที่อยู่ : 
121/24
อำเภอ : 
สนม
จังหวัด : 
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 
46500
เบอร์โทรศัพท์ : 
0853624897
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ประถมศึกษา