[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หมวดหมู่ : กิจกรรม/ผลงาน
เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก(วันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566)
โดย : admin
เข้าชม : 95
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
A- A A+
        

วันที่ 14 มกราคม 2566  เทศบาลตำบลสนมได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท สกุล แสนมั่น นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566) ซึ่งเทศบาลตำบลสนมร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมขีดความสามารถของเด็กให้ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดขอบต่อต้นเองและสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันตีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกซนต่าง ๆ ในการได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2566  ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสนมศึกษา โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม รวม 300 คน

<<คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม/ผลงาน5 อันดับล่าสุด

      ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 16/มี.ค./2566
      โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม (งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 9/มี.ค./2566
      พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนม (โรงเรียนสูงวัย) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสนม 8/มี.ค./2566
      โครงการจัดการแช่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลสนม ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/ก.พ./2566
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก(วันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566) 23/ก.พ./2566