[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานบริการ
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
สำหรับเจ้าหน้าที่
asu
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( 12066 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 11833 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชนของเศบาลตำบลสนม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( 11877 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชนของเศบาลตำบลสนม พ.ศ. ๒๕๖๔


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา(2566-2570)ของเทศบาลตำบลสนม ( 11706 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา(2566-2570)ของเทศบาลตำบลสนม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( 12284 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเทศบาลตำบลสนม ที่ 809/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนม ( 12457 / )
    

คำสั่งเทศบาลตำบลสนม ที่ 809/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักนายกเทศมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ( 11609 / )
    

ประกาศสำนักนายกเทศมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ( 12103 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ( 12419 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2541 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ( 12291 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2541 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>