[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานบริการ
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
สำหรับเจ้าหน้าที่
asu
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( 6731 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
5/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเทศบาลตำบลสนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนม ( 9473 / )
    

คำสั่งเทศบาลตำบลสนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเทศบาลตำบลสนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนม ( 9769 / )
    

คำสั่งเทศบาลตำบลสนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ส.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ( 10374 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ( 14537 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2564 ( 19364 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 19349 / )
    

รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลสนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 20408 / )
    

การประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลสนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 20179 / )
    

กิจกรรม วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 19491 / )
    

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>