[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานบริการ
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
สำหรับเจ้าหน้าที่
asu
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
4/เม.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ( 321 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลสนม ( 230 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลสนม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ2566 ( 419 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ2566


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
17/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ( 339 / )
    

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ( 326 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
17/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( 344 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานปีงบประมาณ2565 ( 320 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานปีงบประมาณ2565


3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ( 337 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ผลการคัดเลือกพนกงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างดีเด่น ( 370 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ผลการคัดเลือกพนกงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างดีเด่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุุคคล ( 425 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุุคคล


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>