ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :0833644466
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสนม