ชื่อ - นามสกุล :นายเพชร แสนสุข
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :อำเภอสนม
Telephone :
Email :m@hotmail.com