[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
การเงิน/พัสดุ
link banner
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนการดำเนินงาน
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( 967 / )
    

-จัดทำโดยส่วนส่งเสริมกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
-สำนักพัฒนำระบบบริหำรงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( 831 / )
    

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ( 800 / )
    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( 778 / )
    

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( 887 / )
    

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง แนวทางในการดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ( 776 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง แนวทางในการดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการแข่งขัน-ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสนมคัพ รุ่นยุวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ( 989 / )
    

โปรแกรมการแข่งขัน-ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสนมคัพ รุ่นยุวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ( 770 / )
    

การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสนม กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ( 832 / )
    

เทศบาลตำบลสนม กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสนม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ( 847 / )
    

เทศบาลตำบลสนม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>